بى عيب مهدی طارمی mehdi taremi varzeshi-Football iran

بى عيب: مهدی طارمی mehdi taremi varzeshi-Football iran – bartar Football iran tim Football perspolis

گت بلاگز اخبار اجتماعی اگر شفافیت مالی وجود داشت، الان قائم مقام شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران در زندان نبود

حدود چهار سال است که در دولت روحانی و اکنون در شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران اخبار مختلفی از اراده سیاست مداران جهت ایجاد شفافیت اقتصادی شنیده می شود.

اگر شفافیت مالی وجود داشت، الان قائم مقام شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران در زندان نبود

اگر شفافیت مالی وجود داشت، الان قائم مقام شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران در زندان نبود

عبارات مهم : اخبار

حدود چهار سال است که در دولت روحانی و اکنون در شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران اخبار مختلفی از اراده سیاست مداران جهت ایجاد شفافیت اقتصادی شنیده می شود.

اگر شفافیت مالی وجود داشت، الان قائم مقام شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران در زندان نبود

چنانچه این اخبار موثق باشد و در صورت ممارست برایجاد شفافیت اقتصادی شاهد تحولات عمیقی در اقتصاد کشور عزیزمان ایران و همچنین مبارزه با فساد اقتصادی خواهیم بود. یادگاری که به وسیله هرجناحی بر آن ممارست شود، موجب نام نیک آن جناح خواهد شد.

یکی از نهادهایی که همواره به با عناوینی هم چون محلی جهت تولد و بازتولید فساد از آن یاد می شود، شهرداری ها هستند. این در حالی است که تنها راه مبارزه با فساد و خاص ذلت شفافیت مالی بوده و مردم حق دارند بدانند در امور اقتصادی کشور عزیزمان ایران چه درشهرداری ها و چه در دولت و چه در هر نهادی که از بودجه عمومی تغذیه می کند چه می گذرد؟

حدود چهار سال است که در دولت روحانی و اکنون در شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران اخبار مختلفی از اراده سیاست مداران جهت ایجاد شفافیت اقتصادی شنیده می شود.

مردم حق دارند بدانند که چگونه مالیاتها و عوارض های آنها در شهرها هزینه می شود. ایجاد این اتاق شیشه ای تنها به اعضای شورای شهر باز نمی گردد، بلکه دولت نیز باید در این زمینه با گسترش بسترهای اطلاع رسانی به ایجاد ساختار شیشه ای براق کمک کند. شفافیت مالی در کشور عزیزمان ایران باید به گونه ای باشد که امور مالی در معرض دیدگان همگان قرار بگیرد. در این صورت شاهد بازداشت رحیمی ها و بابک زنجانی ها بعد از اتمام دولت احمدی نژاد و عیسی شریفی ها قائم مقام های شهردار قبلی پایتخت کشور عزیزمان ایران نخواهیم بود.

این عنوان میسر نخواهد شد تا جامعه مدنی کشور عزیزمان ایران به طریق متفاوت برنهادهای متفاوت نظارت داشته و مطبوعات بتوانند درجریان درآمدها و هزینه های شهرداریها قرار بگیرند تا کوچکترین سوء استفاده ای مالی در رسانه ها منعکس شده است و نهادهای قضایی موظف به برخورد با موارد ریز و درشت فساد اقتصادی در ارکانهای متفاوت قرار بگیرند.

درجامعه ای کارچاق کن ها و دلالها رشد پیدا می کنند که شفافیت در آن جامعه وجود نداشته باشد. بنابراین زمانی که از اهرم های متفاوت جهت ایجاد شفافیت ایجاد می کنیم، در حقیقت در برابر فساد اداری و شرکت یافتگی آن ایستادگی کرده ایم.

اگر شفافیت مالی وجود داشت، الان قائم مقام شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران در زندان نبود

البته ایجاد شفافیت تنها به شفافیت مالی خلاصه نمی شود، بلکه جهت مبارزه با فساد باید هرگونه انحصاری را از اقتصاد کشور عزیزمان ایران بزداییم تازمانی در شهرداری ها قرار دادهای مربوط به سازندگی بخش های متفاوت تجاری و فرهنگی به ارکان خاص داده میدهند نباید توقع مبارزه با فساد داشت لذا هر دولت در نهادهای عمومی و هم شورای شهر باید با هرگونه انحصار طلبی مقابله کند ایجاد شفافیت اقتصادی باعث کم کردن هزینه ها در اداره شهرها و کشور خواهد شد ضمن اینکه باعث می شود از هزینه کردهای بی حساب و کتاب نیز مخصوصا در شهرداریها جلوگیری شود.

حدود چهار سال است که در دولت روحانی و اکنون در شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران اخبار مختلفی از اراده سیاست مداران جهت ایجاد شفافیت اقتصادی شنیده می شود.

اخبار اقتصادی – دنیا اقتصاد

واژه های کلیدی: اخبار | ایران | اقتصادی | فساد اقتصادی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz